۰
عسل طبیعی قاشقی جعبه تلسکوپی(۲۰ عددی)
عسل طبیعی قاشقی جعبه تلسکوپی(۲۰ عددی)
عسل طبیعی قاشقی جعبه تلسکوپی(۲۰ عددی)
عسل طبیعی قاشقی جعبه تلسکوپی(۲۰ عددی)
عسل طبیعی قاشقی جعبه تلسکوپی(۲۰ عددی)
عسل طبیعی قاشقی جعبه تلسکوپی(۲۰ عددی)
عسل طبیعی قاشقی جعبه تلسکوپی(۲۰ عددی)
عسل طبیعی قاشقی جعبه تلسکوپی(۲۰ عددی)
عسل طبیعی قاشقی جعبه تلسکوپی(۲۰ عددی)
عسل طبیعی قاشقی جعبه تلسکوپی(۲۰ عددی)
عسل طبیعی قاشقی جعبه تلسکوپی(۲۰ عددی)
عسل طبیعی قاشقی جعبه تلسکوپی(۲۰ عددی)
کد محصول:
تعداد موجودی:ناموجود

عسل طبیعی قاشقی جعبه تلسکوپی(۲۰ عددی)


۱

فرم ورود


توضیحات
فعالیت ضد باکتری عسل می تواند نقشی در درمان عفونت ها داشته باشد. شرایط زخم های تازه را بهبود می بخشد و خاصیت چسبناکی بالای آن سد مقاومی را در مقابل عفونت ها به وجود می آورد.