۰
عسل طبیعی قاشقی آسان بازشو(۱۰۰عددی)
عسل طبیعی قاشقی آسان بازشو(۱۰۰عددی)
عسل طبیعی قاشقی آسان بازشو(۱۰۰عددی)
عسل طبیعی قاشقی آسان بازشو(۱۰۰عددی)
عسل طبیعی قاشقی آسان بازشو(۱۰۰عددی)
عسل طبیعی قاشقی آسان بازشو(۱۰۰عددی)
عسل طبیعی قاشقی آسان بازشو(۱۰۰عددی)
عسل طبیعی قاشقی آسان بازشو(۱۰۰عددی)
عسل طبیعی قاشقی آسان بازشو(۱۰۰عددی)
عسل طبیعی قاشقی آسان بازشو(۱۰۰عددی)
عسل طبیعی قاشقی آسان بازشو(۱۰۰عددی)
عسل طبیعی قاشقی آسان بازشو(۱۰۰عددی)
کد محصول:
تعداد موجودی:ناموجود

عسل طبیعی قاشقی آسان بازشو(۱۰۰عددی)


۱

فرم ورود


توضیحات
ترکیبات فنولیکی موجود در عسل ویژگی های ضد سرطانی دارند که می توانند از بسیاری از بیماری های سرطانی، ممانعت کنند. همچنین عسل فعالیت ضد التهابی دارد که آن را بهترین غذا برای ممانعت از سرطان ساخته است.