۰
عسل طبیعی قیفی( ۴۰۰گرمی)
عسل طبیعی قیفی( ۴۰۰گرمی)
عسل طبیعی قیفی( ۴۰۰گرمی)
عسل طبیعی قیفی( ۴۰۰گرمی)
عسل طبیعی قیفی( ۴۰۰گرمی)
عسل طبیعی قیفی( ۴۰۰گرمی)
کد محصول:
تعداد موجودی:ناموجود

عسل طبیعی قیفی( ۴۰۰گرمی)


۱

فرم ورود


توضیحات
با توجه به غلظت خاص عسل ،از مزایای این نوع از بسته بندی درب قیفی آن و استفاده آسان تا آخرین قطره می باشد.