۰
عسل طبیعی قاشقی استوانه ای(۱۵عددی)
عسل طبیعی قاشقی استوانه ای(۱۵عددی)
عسل طبیعی قاشقی استوانه ای(۱۵عددی)
عسل طبیعی قاشقی استوانه ای(۱۵عددی)
عسل طبیعی قاشقی استوانه ای(۱۵عددی)
عسل طبیعی قاشقی استوانه ای(۱۵عددی)
عسل طبیعی قاشقی استوانه ای(۱۵عددی)
عسل طبیعی قاشقی استوانه ای(۱۵عددی)
عسل طبیعی قاشقی استوانه ای(۱۵عددی)
عسل طبیعی قاشقی استوانه ای(۱۵عددی)
عسل طبیعی قاشقی استوانه ای(۱۵عددی)
عسل طبیعی قاشقی استوانه ای(۱۵عددی)
کد محصول:
تعداد موجودی:ناموجود

عسل طبیعی قاشقی استوانه ای(۱۵عددی)


۱

فرم ورود


توضیحات
عسل خالص حاوی مقدار کمی از آنزیم ها، پروتئین ها، مواد معدنی و آمینو اسید هایی است که در افزایش انرژی بدن می توانند مشارکت داشته باشند. همچنین قند موجود در عسل می تواند انرژی بیشتری از قندهای مصنوعی به بدن بدهد.