۰
عسل طبیعی قیفی( ۷۵۰ گرمی)
عسل طبیعی قیفی( ۷۵۰ گرمی)
عسل طبیعی قیفی( ۷۵۰ گرمی)
عسل طبیعی قیفی( ۷۵۰ گرمی)
عسل طبیعی قیفی( ۷۵۰ گرمی)
عسل طبیعی قیفی( ۷۵۰ گرمی)
کد محصول:
تعداد موجودی:ناموجود

عسل طبیعی قیفی( ۷۵۰ گرمی)


۱

فرم ورود


توضیحات
از مزایای این نوع از بسته بندی با توجه به درب قیفی بودن، استفاده آسان تا آخرین قطره می باشد