۰
اگر عسل با مزاج ما سازگار نبود چه کار کنیم؟

بعید به نظر می رسد که مزاج شما با هیچ نوع عسل تک گلی سازگاری نداشته باشد. در نتیجه بهتر است اگر از نوعی عسل تک گل استفاده کردید و دچار حساسیت یا هر مشکل دیگری شدید، به جای اینکه عسل طبیعی را به طور کلی از رژیم غذایی خود حذف کنید به سراغ عسل های دیگر بروید. برای مثال ممکن است عسل بهار نارنج برای شما و مزاج شما مناسب نباشد. با این حال اگر به سراغ عسل تک گل دیگری بروید، ممکن است این مشکل برطرف شده و دیگر هیچ گونه حساسیتی نسبت به آن عسل از خود نشان ندهید.
حتی اگر به عسل های چندگیاه هم حساسیت داشتید، باز می توانید از برندهای دیگر برای خرید عسل چندگیاه استفاده کنید؛ چراکه منشاء گیاهی این عسل ها کاملا متفاوت است. توصیه می کنیم تا جای ممکن سعی کنید به جای حذف عسل به دلیل حساسیت های احتمالی، نوع عسل خود را تغییر دهید. همچنین باید دقت کنید که عسل مصرفی توسط شما حتماً اصل، با کیفیت و طبیعی باشد. عسل های مصنوعی و تقلبی به هیچ وجه مناسب نبوده و ممکن است مشکلات زیادی را برای بدن شما ایجاد کنند.